تولید کننده و وارد کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی محصولات شرکت کولتیواتور تیلر موتوربرق سم پاش موتور پمپ آب اره زنجیری علف تراش تیلر انواع ادوات قطعات یدکی
بهمن 7, 1395
این نوع موتور پمپ آب بسیار سبک، کم صدا و دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.

AG50-30

موتور پمپ آب بنزینی ۲ اینچ هندلی AG50-30 این نوع موتور پمپ آب بسیار سبک، کم صدا و دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.________________________________________________________________________________________________ […]
بهمن 7, 1395
این نوع موتور پمپ آب سبک، دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.

AG80-30

موتور پمپ آب بنزینی ۳ اینچ هندلی AG80-30 این نوع موتور پمپ آب سبک، دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.______________________________________________________________________________________________ مدل AG80-30 نوع خودکار […]
بهمن 7, 1395
این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.

AD100-30

موتور پمپ آب دیزلی ۴ اینچ هندلی AD100-30 این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد. مدل AD100-30 نوع خودکار قطر […]
بهمن 7, 1395
این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد

AD80-30

موتور پمپ آب دیزلی ۳ اینچ هندلی AD80-30 این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد _________________________________________________________________________________________________________ مدل AD80-30 نوع خودکار […]
مهر 9, 1395
این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد

AD30

موتور پمپ آب دیزلی ۳ اینچ هندلی AD30 این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد _________________________________________________________________________________________________________   مدل AD30 نوع […]
مهر 9, 1395
این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.

AG40

موتور پمپ آب بنزینی ۴ اینچ هندلی AG40 این نوع موتور پمپ آب دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد._____________________________________________________________________________________________________________   مدل AG40 نوع خودکار […]
مهر 9, 1395
این نوع موتور پمپ آب سبک، دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد

AG30

موتور پمپ آب بنزینی ۳ اینچ هندلی AG30 این نوع موتور پمپ آب سبک، دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.______________________________________________________________________________________________   مدل AG30 نوع […]
مهر 8, 1395
این نوع موتور پمپ آب بسیار سبک، کم صدا و دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.

AG20

موتور پمپ آب بنزینی ۲ اینچ هندلی AG20 این نوع موتور پمپ آب بسیار سبک، کم صدا و دارای ضریب عملکرد مناسب و ساختار ساده‌ای می‌باشد.________________________________________________________________________________________________ […]
کانال تلگرام اگروماشین

تولید و وارد کننده انواع تیلر کولتیواتور و ماشین آلات باغبانی، پمپ آب، موتور برق و ...

عضویت در کانال خروج