تولید کننده و وارد کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی محصولات شرکت کولتیواتور تیلر موتوربرق سم پاش موتور پمپ آب اره زنجیری علف تراش تیلر انواع ادوات قطعات یدکی

موتوربرق هندلی بنزینی

مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه معمولی و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG9000E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG9000E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه معمولی و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG8000E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG8000E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شوداین دستگاه دارای چرخ و دسته می باشد که باعث سهولت در حمل و نقل آن می گردد. طراحی این دستگاه برگرفته از موتوربرق های فورد می‌باشد. صدای این دستگاه پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG6800E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw طرح فورد AG6800E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG6500E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG6500E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین […]
مهر 7, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. این دستگاه دارای چرخ و دسته می باشد که باعث سهولت در حمل و نقل آن می گردد. طراحی این دستگاه برگرفته از موتوربرق های فورد می‌باشد. صدای این دستگاه بسیار پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG3800X

موتور برق بنزینی هندلی ۳kw طرح فورد AG3800X سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید […]
مهر 7, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود همچنین وزن پایین، سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه بسیار پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG3000X

موتور برق بنزینی هندلی ۷kw AG3000X سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود […]
مهر 7, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود همچنین وزن بسیار پایین، سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه بسیار پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG1500X

موتور برق بنزینی هندلی ۱kw AG1500X سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود […]
کانال تلگرام اگروماشین

تولید و وارد کننده انواع تیلر کولتیواتور و ماشین آلات باغبانی، پمپ آب، موتور برق و ...

عضویت در کانال خروج