تولید کننده و وارد کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی محصولات شرکت کولتیواتور تیلر موتوربرق سم پاش موتور پمپ آب اره زنجیری علف تراش تیلر انواع ادوات قطعات یدکی
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. این دستگاه دارای بدنه‌ای عایق بوده و صدای آن پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AD6500S

موتور برق دیزلی استارتی ۵kw سایلنت AD6500S سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه معمولی و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AD6500E

موتور برق دیزلی استارتی ۵kw AD6500E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه معمولی و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG9000E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG9000E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه معمولی و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG8000E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG8000E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شوداین دستگاه دارای چرخ و دسته می باشد که باعث سهولت در حمل و نقل آن می گردد. طراحی این دستگاه برگرفته از موتوربرق های فورد می‌باشد. صدای این دستگاه پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG6800E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw طرح فورد AG6800E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید […]
مهر 8, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین وجود چرخ سهولت حمل و نقل این دستگاه را فراهم نموده است. صدای این دستگاه پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG6500E

موتور برق بنزینی استارتی ۵kw AG6500E سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود.همچنین […]
مهر 7, 1395
سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید برق می‌شود. این دستگاه دارای چرخ و دسته می باشد که باعث سهولت در حمل و نقل آن می گردد. طراحی این دستگاه برگرفته از موتوربرق های فورد می‌باشد. صدای این دستگاه بسیار پایین و از نظر فنی دارای ساختمان ساده‌ای می‌باشد.

AG3800X

موتور برق بنزینی هندلی ۳kw طرح فورد AG3800X سیم پیچی دینام این موتور برق ۱۰۰% مس می‌باشد که باعث به وجود آمدن بالاترین ضریب راندمان تولید […]
کانال تلگرام اگروماشین

تولید و وارد کننده انواع تیلر کولتیواتور و ماشین آلات باغبانی، پمپ آب، موتور برق و ...

عضویت در کانال خروج