کاسبی

HA-120

مدلHA-120
قطر ورودی800-1000
حجم خروجی103-116
فشار20-45
توان مورد نیاز5-7.5
ابعاد550*400*350