تولید کننده و وارد کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی محصولات شرکت کولتیواتور تیلر موتوربرق سم پاش موتور پمپ آب اره زنجیری علف تراش تیلر انواع ادوات قطعات یدکی

موتوربرق بنزینی استارتی

بهمن 7, 1395

AG7000E-LT

مدل AG7000E-LT ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 7.0 توان مفید (KW) 6.5 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 190FE توان موتور (Hp) 16.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG7000E-B

مدل AG7000E-B ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 7.0 توان مفید (KW) 6.5 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 190FE توان موتور (Hp) 16.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG5500E-LT

مدل AG5500E-LT ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 5.5 توان مفید (KW) 5.2 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 188FE توان موتور (Hp) 15.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG5500E-B

مدل AG5500E-B ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 5.5 توان مفید (KW) 5.2 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 188FE توان موتور (Hp) 15.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG3200-LT

مدل AG3200-LT ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 2/3 توان مفید (KW) 2.8 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 170F توان موتور (Hp) 7.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG3200-B

مدل AG3200-B ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 2/3 توان مفید (KW) 2.8 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 170F توان موتور (Hp) 7.0 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG2500-MT

مدل AG2500-MT ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 2.5 توان مفید (KW) 2.2 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 168FA توان موتور (Hp) 5/6 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG2500-B

مدل AG2500 ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 2.5 توان مفید (KW) 2.2 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 168FA توان موتور (Hp) 5/6 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG1300-MT

مدل AG1300-MT ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 1.3 توان مفید (KW) 1.0 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 154FA توان موتور (Hp) 2/5 سیستم استارت […]
بهمن 7, 1395

AG1300B

مدل AG1300 ولتاژ (V) 230 ماکزیمم توان (KW) 1.3 توان مفید (KW) 1.0 نوع ژنراتور تک فاز مدل موتور 154FA توان موتور (Hp) 2/5 سیستم استارت […]