کاسبی
مهر 15, 1395

ضد عفونی خاک به کمک بخار آب

موارد استفاده از دستگاه بخار: این دستگاه بمنظور ضد عفونی خاک ، پرورش قارچ ، پرورش قارچ های صدفی ، خشک کردن بتن سدها ، تیرچه […]
مهر 15, 1395

چگونه از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری حمایت کنیم

با توجه به رشد جمعیت در کشور، لزوم تامین مایحتاج غذایی افراد در چارچوب برنامه ریزی منسجم برای مسئولین نظام الزامی است. کشور پهناور ما ایران […]