کاسبی
مهر 15, 1395

مجوز جدید به وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت بدهی کشاورزان

با تصویب هیات وزیران، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد بابت پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مربوط به خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، ۷۰ هزار میلیارد […]