کاسبی

AM-767

AM-767MODEL
25Spray tank capacity(ml)
TU26 / 34 FType Engine
3 – 2/5Pressure(Mpa)
26/0Displacement (cc)
25:1Interference ratio of fuel & oil
Recoil startStarting model
9/5Net weight (kg)
Package dimension (mm)