کاسبی

AG-45bar

  • سمپاش زنبه ای موتور طرح هوندا

AG-45bar

چنانچه در سمپاشی نیازی به حمل مخزن نباشد می توان از این نوع سمپاش استفاده نمود. این سمپاش دارای وزن بسیار پایینی می باشد و نیرو محرکه‌ی آن به وسیله موتور تک بنزینی ۶٫۵ اسب طرح هوندا تأمین می گردد.

این مجموعه شامل موارد زیر است:

موتور تک بنزینی ۶٫۵ اسب طرح هوندا

پمپ سمپاش ۴۵ بار به همراه شیلنگ های رفت و برگشت و سایر قطعات مربوطه

شیلنگ ۵ لایه فشار قوی

لانس ۸۰ سانتی متری