کاسبی

چگونه از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری حمایت کنیم

چگونه از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری حمایت کنیم

با توجه به رشد جمعیت در کشور، لزوم تامین مایحتاج غذایی افراد در چارچوب برنامه ریزی منسجم برای مسئولین نظام الزامی است.

کشور پهناور ما ایران از زمین های خوب و با استعداد بالایی در بخش کشاورزی در نقاط مختلف برخوردار می باشد. با توجه به شیوه های صحیح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی اگر نگاه عمیق و توجه جدی و حمایت همه جانبه از کشاورزی و دامداری کشور به عمل آید فرصت های فراوان شغلی می تواند برای جوانان علاقه مند به دو رشته مذکور به وجود آورد که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی می باشد. کشوری موفق خواهد بود که بیشتر توان خود را بعد از تقویت بنیه دفاعی، علمی و تحقیقاتی به کشاورزی و بخش دامداری مصروف نماید و باز کشوری موفق خواهد بود که موادغذایی خود را از محصولات کشاورزی و دامی خود تامین نماید. اگر به موضوعات ذکر شده توجه شود و حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و دامداری بعمل آید می توان گفت در سطح بالایی مبارزه جدی با فقر و بیکاری نیز تحقق می یابد و حتی پس از خودکفایی مازاد بر احتیاج مصرف خود را صادر نمود. فقط نباید متکی به صادرات نفت و گاز بود چرا که نفت و گاز روزی به اتمام می رسد و متعلق به آیندگان نیز می باشد. پس همانطور که در بالا اشاره شد بهتر است جهت رفع معضل بیکاری مخصوصا فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با کشاورزی و دامداری کشور تلاش کرد تا منجر به تشویق و ماندن روستائیان عزیز در روستا و تشویق شهرنشینان به سمت و سوی فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامداری شود که پیامدش در دسترس قرار گرفتن مواد لبنی با قیمت های ارزانتر جهت ارائه به شهروندان که نیازهای روزانه هرانسانی مخصوصا به شیر که یک ماده استراتژیک از نظر تغذیه انسانها محسوب می شود.

تولیدکنندگان شیر داخلی به لحاظ واردات بی رویه شیر خشک درسال گذشته دچار آسیب و لطمات اقتصادی قرار گرفته اند.

قیمت خرید شیر در هر کیلو از تولیدکنندگان به مبلغ ۷۰۰ ریال کاهش یافته در صورتی که کیفیت شیرخشک وارداتی قابل مقایسه با کیفیت شیر طبیعی تولید داخل نمی باشد. با توجه به واردات شیرخشک که مورد استفاده بعضی از فرآورده های صنایع لبنی قرار می گیرد و ارزان تر از شیر تازه و طبیعی می باشد استقبال خریداران شیر تولید داخل را کمتر نموده است به همین علت کاهش قیمت خرید شیر را شاهد هستیم و آن هم با بازپرداخت دو ماهه به تولیدکننده شیر صورت می پذیرد و تنها محصولی که تولیدکننده مجبور به تبعیت از خریدار می باشد و هیچگونه نظارتی و یا تضمین خریدی وجود ندارد شیر است چون شیر تولیدی اگر به فروش نرسد فاسد شدنی است که از این بابت تولیدکننده مظلوم واقع می شود و این جریان متاسفانه موجبات نارضایتی دامداری های تولید شیر را به همراه داشته است مخصوصا در دامداری های سنتی می گویند علوفه دام را می بایستی با زحمت و پرداخت نقدی تهیه و شیر تولیدی را با چک وعده دار تحویل خریدار بدهیم.

لذا به لحاظ حمایت و تشویق تولیدکنندگان عزیز دامدار که دچار آسیب شده اند تقاضا می شود هرچه سریعتر معاونت محترم امور دام وزارت جهاد کشاورزی به مشکلات مطرح شده توجه جدی نموده و رفع مشکلات تولیدکنندگان شیر را در دستور کار خود قرار دهند.