کاسبی

چرخ خاک ورز

  • چرخ خاک ورز:

از این نوع چرخ در مواقعی که خاک زمین نرم بوده و فقط نیاز به زیر و رو کردن خاک و یا مخلوط کردن کود با خاک باشد می توان استفاده نمود. بدین ترتیب این چرخ ها به جای لاستیک ها قرار می گیرند و با حرکت دستگاه خاک را به طور کامل نرم و در صورت وجود کود با آن مخلوط می نمایند