کاسبی

چرخ آهنی

  • چرخ آهنی:

در هنگام استفاده از گاوآهن، انواع شیار باز کن و یا در مناطقی که استفاده از لاستیک باعث به وجود آمدن خسارت به آن شود می توان از این نوع چرخ استفاده نمود. از مزایای آن می توان به عدم بوکسوات کردن (در جا چرخیدن) و نیز پایین آوردن استهلاک لاستیک اشاره کرد.