کاسبی

پمپ آب آلومینیومی

پمپ آب آلومینیومی

  • پمپ آب آلومینیومی:

با اتصال این دستگاه به شفت خروجی PTO کولتیواتور می توان اقدام به پمپاژ آب نمود.