کاسبی

تریلر ثابت

  • تریلر ثابت:

جهت حمل بار، محصولات کشاورزی، علوفه و … قابل استفاده می باشد. ظرفیت حمل بار تریلر ثابت ۵۰۰ کیلوگرم است همچنین تریلر به صورت مستقیم به مالبند دستگاه متصل می شود.